Buďte vidieť

Dosiahnite rýchly návrat investícií s našou efektívnou PPC reklamou. Zvýšte návštevnosť a konverzie vašej webovej stránky.

PPC reklama
Digitálna agentúra
webflare

Ako môže PPC reklama pomôcť mojej firme ?

PPC reklama je efektívnym spôsobom, ako rýchlo zvýšiť viditeľnosť vašej firmy online. Platíte iba za kliknutia na vaše reklamy, čo umožňuje presne riadiť rozpočet. Týmto spôsobom môžete prilákať cieľových zákazníkov, zvýšiť návštevnosť stránky a zlepšiť konverzie. S PPC reklamou máte tiež prístup k analýzam a dátam na hodnotenie výkonnosti kampaní. Je to rýchly a merateľný spôsob rastu vašej firmy online.

Reklama pre vyhľadavače

PPC

Google shopping

Reklama prispôsobená na produkty pre google shopping

Facebook ads

PPC reklama zamerána na Facebook

Pomoc a podpora

Ochotný tím poskytujúci podporu a riešenie akýchkoľvek otázok alebo problémov

Získajte viac obchodných kontaktov

Stratégia navrhnutá tak, aby efektívne oslovila vašu cieľovú skupinu, generovala kvalitné obchodné kontakty a posilnila váš potenciál na trhu.

Navyšte svoje predaje a obrat

PPC kampaň, ktorá je navrhnutá na maximalizáciu predaja a zvýšenie celkového obratu. Naši PPC experti pracujú na presnom cielení vašich potenciálnych zákazníkov, čím zabezpečujú, že vaše produkty či služby sú viditeľné pre správnych ľudí v správnom čase.

Budujte povedomia o svojej značky

Naši odborníci na PPC vytvárajú zmysluplný obsah a cielene oslovia vašu cieľovú skupinu, posilňujúc tak povedomie o vašej značke. 

Ideálny kapitál na začiatok PPC kampane závisí od cieľov a konkurencie. Začíname s menším rozpočtom a postupne zvyšujeme. Ideálna počiatočná investícia do PPC kampaní činí minimálne 300€ kreditu na reklamu. ktoré budeme správne alokovať na dosiahnutie optimálnych výsledkov v našich reklamných aktivitách.

Návratnosť investície do PPC reklamy (Pay-Per-Click) je variabilná a závisí od mnohých faktorov. Neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože záleží na konkrétnej kampani, trhu a cieľoch. Výsledky môžu byť výborné alebo vyžadovať čas na dosiahnutie pozitívneho návratnosti investície.

Naši PPC špecialisti sú Google partnermi a pre nových klientov máme pripravený bonus v hodnote 350 eur na ich PPC kampane.

Odporúčame 3-mesačné obdobie pre nastavenie reklám, pretože to poskytuje dostatok času na dôkladné plánovanie, realizáciu a analýzu kampane. Toto obdobie nám umožní sledovať a zhodnocovať vývoj kampane, pričom budeme mať možnosť prispôsobiť ho na základe výsledkov a potrieb.

Všetko závisí od veľkosti reklamy, vašich cielov a konkurencie na trhu. Na to, aby sme mohli určiť presný časový rámec, je potrebná analýza. V priemere to môže byť  1 až 5 dní, ale to je len hrubý odhad. Každý prípad je jedinečný a vyžaduje individuálny prístup a plánovanie.

Predstavíte nám Váš projekt, firmu, podnikanie a upresnenite nám vaše ciele. Analyzujeme trh, Preskúmame konkurencie a trhové trendy Presné sa zameramé na cieľovú skupinu vašich produktov alebo služieb.Na základe analyzy vytvoríme PPC kampaň presne pre vaše podnikanie a následne Neustále sledujeme a zlepšujeme kampaň a aktuálne trendy vo vašom odvetví.